МузикаНемо - "Песен в До Диез (Cis 137)", на живо от Green Rock Fest, Rousse 2009

Немо - "Песен в До Диез (Cis 137)", на живо от Green Rock Fest, Rousse 2009

One of our new songs performed live at Green Rock Fest, Rousse, summer of 2009

Немо - "Песен в До Диез (Cis 137)", на живо от Green Rock Fest, Rousse 2009